NTG Việt Nam là nhà phân phối Hytera tại Việt Nam

MENU
Bộ đàm Video
Bộ đàm Video Hytera PTC760
Bộ đàm Video Hytera PTC760

Bộ đàm Video Hytera PTC760

Kết hợp bộ đàm và điện thoại thông minh vào một thiết bị duy nhất, Bộ đàm Video Hytera PTC760 có chức năng TETRA và Android để liên lạc, chụp ảnh, quay video và toàn vẹn ứng dụng. Nó có một màn hình lớn và khả năng thích ứng ứng dụng mạnh mẽ.

Xem thêm
Bộ đàm Video Hytera PTC680
Bộ đàm Video Hytera PTC680

Bộ đàm Video Hytera PTC680

Bộ đàm Video Hytera PTC680 kết hợp bộ đàm TETRA với điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android trong một thiết bị duy nhất. Nó khai thác sức mạnh của các công nghệ băng thông rộng và băng hẹp để cung cấp cuộc gọi thoại quan trọng, chụp ảnh và quay video, định vị, v.v.

Xem thêm
Bộ đàm Video Hytera PDM680
Bộ đàm Video Hytera PDM680

Bộ đàm Video Hytera PDM680

Bộ đàm Video Hytera PDM680 được thiết kế để giúp những người phản hồi đầu tiên được kết nối và thông báo mọi lúc, mọi nơi trong các tình huống quan trọng. Là một bộ đàm chuyên dụng, PDM680 mang đến khả năng liên lạc bằng giọng nói đáng tin cậy cũng như các dịch vụ dữ liệu và video quan trọng cho nhiệm vụ cho những người làm việc trong những điều kiện khó khăn nhất.

Xem thêm
Bộ đàm Video Hytera PDC680
Bộ đàm Video Hytera PDC680

Bộ đàm Video Hytera PDC680

Bộ đàm Video Hytera PDC680 là bộ đàm Hytera kết hợp bộ đàm DMR tối quan trọng với điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android trong một thiết bị duy nhất. Nó khai thác sức mạnh của các công nghệ băng thông hẹp và băng thông rộng để cung cấp cuộc gọi thoại, chụp ảnh và quay video, định vị, v.v. cho nhiệm vụ quan trọng.

Xem thêm